Uprzejmie zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szumowo w 2015 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 Dzień 24 listopada 2015 r. zapisał się czarnymi literami w historii Gminy Hajnówka. W ciągu jednej nocy miały miejsce dwa pożary, które pociągnęły za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne.

Ogień w Chytrej zabrał więcej niż ściany i dobytek. Kochającym opiekunom zabrał dwa dopiero zaczynające się młode życia oraz zdrowie, które stracili wchodząc w ogień podejmując bezskuteczną próbę ocalenia podopiecznych. Jakkolwiek Rodzina z Chytrej bezpowrotnie straciła co najcenniejsze, to stanęła również w obliczu konieczności odbudowy domu i długotrwałego leczenia. Przed Nimi najtrudniejszy okres - zarówno ze względu na nadchodzące mrozy jak i Święta Bożego Narodzenia, które po raz pierwszy od wielu lat będą spędzać bez dzieci.