W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie apeluje i ostrzega, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Adresy stron internetowych, na których znajdują się dalsze informacje:

http://www.gis.gov.pl

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nawiązaniu do § 5 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187, z późn. zm.) zwrócił się z prośbą o przekazanie poniższej informacji komisjom szacującym szkody w uprawach wyrządzone suszą:
 

1. W pkt 8 załącznika Nr 2 Porozumienia ustanawiającego światową organizację handlu określono, że płatności w związku z pomocą z tytułu klęsk żywiołowych lub zjawisk o podobnych skutkach mogą być wypłacane gdy:

  • Władze oficjalnie uznają wystąpienie klęski żywiołowej,
  • Straty w produkcji przekroczą 30% średniej produkcji w okresie 3 ostatnich lat lub średniej z trzech lat wybranych z ostatnich pięciu lat po odliczeniu wartości najwyższej i najniższej.

Przedłużony okres wysokich temperatur powoduje zagrożenie wystąpienia niedoboru wody w gminnej sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do jej odbiorców o maksymalną oszczędność i ograniczenie korzystania do niezbędnego minimum.

Prezes ZGK
Witold Zadroga

zdjęcie rośliny Barszcz SosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego rosnący na posesjach prywatnych należy zwalczać we własnym zakresie, zaś rośliny porastających pobocza dróg, należy zgłosić do urzędu gminy. Przy zwalczaniu tej rośliny należy zachować specjalne środki ostrożności w postaci zakrywającej jak największą część ciała odzieży syntetycznej i ochronnych okularów w komplecie.

Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla