Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza na Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” oraz Targi Leśne „Las i My”, które odbędą się 10 i 11 października 2015r.

Chcesz przygotować swój ogród do zimy? Szukasz unikalnych nasadzeń? Interesujesz się tematyką leśną? Przyjedź do Szepietowa, 10 i 11 października.
Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy.
Ponadto prezentacje zwierząt oraz bogata oferta wystawiennicza.

obrazekGrupa nieformalna „Aktywni wczoraj, dziś i jutro” realizująca projekt „Apetyt na zdrowie” i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają panie z terenu gminy Szumowo na bezpłatne warsztaty kosmetyczne z firmą Mary Kay.
W dniu 27 września 2015 r. (niedziela) o godz. 15.00 rozpocznie się spotkanie, na którym pod fachowym okiem konsultantki panie poznają zasady sztuki makijażu i pielęgnacji skóry, nauczą się jak dbać o siebie i swoje ciało, by poczuć się pięknie, młodo i wyjątkowo.
Chętne osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w GOK Szumowo, nr tel. 4769294 lub 609238471.
Działanie prowadzone w związku realizacją projektu „Apetyt na zdrowie” w ramach Programu „Działaj lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz ODL w Zambrowie.

Uprzejmie informuję, że dniu 9 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), w którym w § 13 c określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września br.
Producenci rolni mogą od dnia 11 września do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin zrzeszonych z LGD.

Spotkania konsultacyjne obejmują analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane będą również grupy docelowe, do których kierować będziemy wsparcie i wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Przedyskutujemy również rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii.

Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się w dn. 15 października 2015, o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

W dniu 11 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° odbędzie się X sesja Rady Gminy Szumowo. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
6. Przedstawienie informacji na temat prac komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: