Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składają wniosek, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu 1 sierpnia 2015 r. - 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.


Każda zima niesie za sobą wiele zagrożeń, między innymi lodowe nacieki zwisające z dachów. Często potrafią ważyć nawet kilka kilogramów. Spadający lodowy nawis z dachu potafi ciężko zranić a nawet zabić.
Przypominamy, że właściciele i zarządcy posesji mają obowiązek usunięcia nacieków. Zaniedbanie tego obowiązku grozi odpowiedzialnością karną.

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składają wniosek, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu 1 sierpnia 2015 r. - 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Producent rolny musi być posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

Zapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku (piątek) o godzinie 9°°. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

Darmowa Pomoc Prawna Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Porady prawne w Urzędzie Gminy Szumowo będą udzielane w poniedziałki i środy w godz. 9.00 - 13.00 w pokoju nr 8.

Więcej informacji na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

poz4Informujemy, że stawki i terminy opłat za odpady w 2016 roku są takie same jak w roku poprzednim.

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. 

 

Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ołatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.