Na rehabilitację leczniczą kieruje się osoby, które:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo, dotyczące tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które odbędzie się świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. XXX-lecia 2 w Szumowie 16 lutego 2016 roku w godz. 13.00 -15.00

Plan spotkania:

13:00 - Przywitanie gości
13:05 - Wprowadzenie do spotkania przez Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:15 - Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:25 - Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo
13:45 - Konsultacje społeczne
14:50 - Podsumowanie spotkania

zdjęcie z pucharamiOchotnicza Straż Pożarna w Szumowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają druhów i druhny z jednostek działających w powiecie zambrowskim na rozgrywki sportowe strażaków.

Rozgrywki sportowe strażaków z powiatu zambrowskiego odbędą się 28 lutego 2016r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie. Początek rozgrywek o godz. 1000.

W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny złożone jedynie z osób związanych ze strażą pożarną - członków PSP, OSP, MDP itd. Drużyny nie mogą być większe niż 7 osób. W skład mogą wchodzić kobiety i mężczyźni. Jedna drużyna może składać się z dwóch lub więcej jednostek. Istnieje również możliwość zgłoszenia jednej drużyny z terenu całej gminy.