1. Pracownik biurowy – wykształcenie – min. średnie, dobra znajomośc j. angielskiego i podstaw księgowości, Zambrów „AGRO-SERWIS”, tel. 2703099
2. Operator maszyny CNC - wykształcenie – zawodowe, staż pracy w zawodzie, „INTER-TECH” Zambrów. tel 722777775
3. Mechanik maszyn rolniczych – wykształcenie – zawodowe, staż pracy w zawodzie, „INTER-TECH” Zambrów. tel 722777775

Uprzejmie zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: