Ferie zimowe są dla dzieci i młodzieży szczególnie istotne, ponieważ pozwalają na naładowanie akumulatorów przed powrotem do szkoły. Bezpieczeństwo jest ważne tak samo w czasie ferii jak i podczas roku szkolnego. W czasie ferii dzieci narażone są na szereg niebezpiecznych sytuacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przedstawia zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.

  • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.
  • Nie doczepiajmy sanek do samochodu. 

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2016 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2017 rok.