Witamy w Elektronicznej Obsłudze Interesanta.


Elektroniczna Obsługa Iteresanta jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje umożliwiające załatwienie niektórych spraw w naszym urzędzie drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP lub przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela?
ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. 
Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.
Obecnie, lista czynności których możemy dokonać przy pomocy systemu ePUAP jest dość długa, ale nie wszystkie sprawy da się załatwić bez wizyty interesanta. System ten jest jednak dużym krokiem w kierunku informatyzacji usług administracyjnych i znacznym ułatwieniem dla obywateli. Warunkiem wniesienia sprawy w formie elektronicznej do urzędu z platformy ePUAP jest założenie bezpłatnego konta na wcześniej wspomnianej platformie.

Podstawa prawna.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Przejdź do elektronicznych formularzy z ePUAP

Skrzynka Podawcza EPUAP Urzędu Gminy Szumowo

lub Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Nie wiesz jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet wejdź na www.obywatel.gov.pl

 

 jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet wejdź na www.obywatel.gov.pl