Ferie zimowe są dla dzieci i młodzieży szczególnie istotne, ponieważ pozwalają na naładowanie akumulatorów przed powrotem do szkoły. Bezpieczeństwo jest ważne tak samo w czasie ferii jak i podczas roku szkolnego. W czasie ferii dzieci narażone są na szereg niebezpiecznych sytuacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przedstawia zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.

  • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.
  • Nie doczepiajmy sanek do samochodu. 

Zapraszam na obrady XXIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za 2016 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2017 rok.

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składają wniosek, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu 1 sierpnia 2015 r. - 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.


Każda zima niesie za sobą wiele zagrożeń, między innymi lodowe nacieki zwisające z dachów. Często potrafią ważyć nawet kilka kilogramów. Spadający lodowy nawis z dachu potafi ciężko zranić a nawet zabić.
Przypominamy, że właściciele i zarządcy posesji mają obowiązek usunięcia nacieków. Zaniedbanie tego obowiązku grozi odpowiedzialnością karną.

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składają wniosek, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego. Faktury mogą pochodzić z okresu 1 sierpnia 2015 r. - 31 stycznia 2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Producent rolny musi być posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

Zapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku (piątek) o godzinie 9°°. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

Darmowa Pomoc Prawna Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Porady prawne w Urzędzie Gminy Szumowo będą udzielane w poniedziałki i środy w godz. 9.00 - 13.00 w pokoju nr 8.

Więcej informacji na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

poz4Informujemy, że stawki i terminy opłat za odpady w 2016 roku są takie same jak w roku poprzednim.

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. 

 

Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ołatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Urząd Gminy Szumowo przypomina, że upływa ustawowy termin do złożenia oświadczenia przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłaty za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Nr 85 87700004 0000 0677 20000 0040 w Banku Spółdzielczym w Szumowie.