zdjęcie przedstawiające długopis i polskie czcionkiGminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Biblioteka Gminna w Szumowie zapraszają wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie o tytuł „Mistrza Ortografii 2017r.”, który odbędzie się 28 kwietnia ( piątek) o godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

Konkurs będzie przeprowadzony dla następujących kategorii wiekowych:

I grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
II grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum,
III grupa – uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

zdjęcie z mammografiPanie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.

Poniżej umieszczamy informację Agencji Rynku Rolnego w sprawie wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

 komunikat_agencji_rynku_rolnego.pdf

Poniżej komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin.

 komunikat_w_sprawie_zatruc_pszczol.pdf

16 maja upływa termin złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo w pokoju nr 11.

Od 1 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” wpłynęło już prawie 300 wniosków.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 wypłata, po przyznaniu świadczenia,  nastąpi z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10-tym dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Uprzejmie zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Szumowo”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy. Gmina Szumowo po raz kolejny bierze udział w konkursie. Tym razem na "Wyjątkowe Podwórka NIVEA", które powstaną w 40 lokalizacjach z największą liczbą oddanych Waszych głosów. Głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja.