Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 20-06-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c" objętych PROW na lata 2014-2020.
Miejsce szkolenia:

plakatWójt Gminy Szumowo oraz Mazovia Team zapraszają na zawody kolarskie MTB Maraton, który odbędzie się 3 lipca (niedziela). 

Biuro zawodów, start i meta przy ul. XXX-lecia obok Remizy Straży Pożarnej i GOK w Szumowie.
BIURO ZAWODÓW CZYNNE 9.30-12.30
START I DYSTANSE :
12.45 start GIGA – 5 rund X 12 km, łącznie 60 km
12.50 start MEGA – 3 rundy x 12 km, łącznie 36 km
12.52 start MINI – 1 runda, 12 km
13.00 wyścigi dla dzieci 4 – 6 lat
15.30 – 16.00 ceremonia nagradzania, tombola
TRASA

Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, pełnionej w jednym z trzech korpusów kadry zawodowej: oficerów, podoficerów i szeregowych.

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Po uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe
żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek (wzór dostępny w WKU) o powołanie do zawodowej służby wojskowej, do którego dołącza:

Uprzejmie zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 103° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Informujemy, że z powodu awarii telefonów firmy Hyperion uruchomiliśmy nowy telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Szumowo - nr 603-841-883 (sekretariat) oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie: 796-920-033

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki, figury, statuetki etc. kojarzącej się z regionem i promującej Gminę Szumowo.

Maskotka powinna oddawać charakter, tożsamość i walory Gminy, odwoływać się do jej kultury, tradycji i klimatu regionu.

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę nie technikę i poziom wykonania, lecz pomysł.

Jeżeli więc masz pomysł - stworzysz projekt, opisz go i złóż (razem z formularzem zgłoszeniowym) osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzedu Gminy Szumowo!

Być może jedna z atrakcyjnych nagród trafi właśnie do Ciebie !!!!

Prace można składać do 30 czerwca 2016 r.

Organizatorem konkursu jest: Wójt Gminy Szumowo.

W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej, informujemy, że brak jest możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Urzędem Gminy Szumowo. Wszelkie informacje czy zapytania proszę kierować na pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że IX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szumowo za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szumowo za rok 2014;
3) zmian budżetu gminy na 2015 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.