jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Kierownik - Krystyna Chlewicka, 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 50, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141 wew.10
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
  • DYREKTOR - Sławomir Śledziewski, 18-305 Szumowo, ul. sierż. pchor. Z. Przeździeckiego 2, tel. 86 4769294
Biblioteka Gminna w Szumowie
  • Kierownik Biblioteki - Joanna Milewska, 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 37, tel. 86 4769178
Zespół Szkół w Szumowie
  • DYREKTOR - Bożena Katarzyna Kosobudzka, Tel. 86 4768018
Szkoła Podstawowa w Srebrnej
  • DYREKTOR - Grażyna Kaczorowska, Tel. 86 4768544
Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej
  • p. o. DYREKTOR - Teresa Jarząbek, Tel. 86 4768492l
Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
  • p. o. DYREKTOR - Bogdan Piwoński, Tel. 86 4768698