Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika ds. inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Preferowane wykształecenie techniczne w zakresie: budownictwo, architektura, zagospodarowanie przestrzenne.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują sie na stronie: www.rownacszanse.pl

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Informujemy, że XI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach: