W dniu 5 maja 2013 r. odbyła się uroczystość 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej. Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele w Szumowie. Następnie uroczysty apel odbył się na placu Remizy Strażackiej w Pęchratce Polskiej.

W uroczystości brały udział sztandary Zarządu Oddziału Powiatowego w Zambrowie Związku OSP RP, Zarządu Oddziału Gminnego w Szumowie Związku OSP RP i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz zaproszeni goście:

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Związku OSP RP nadbrygadier Bogdan Kołakowski

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie starszy brygadier Marek Bączyk wraz z druhami strażakami

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zambrowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Marek Komorowski

- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Szumowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Robert Rosiak

- Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo wraz druhami strażakami

- Prezes druh Dariusz Caliński z zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku z druhami strażakami

- Proboszcz Parafii Szumowo Ksiądz Sławomir Grodecki oraz Kapelan Diecezjalny Strażaków Ksiądz Józef Łupiński

- Pan Marian Brożyna Dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

- Wójt Gminy Szumowo Pan Zdzisław Lutostański wraz z pracownikami Urzędu Gminy Szumowo

- Radni Gminy Szumowo z Przewodniczącą Rady Gminy Szumowo Panią Teresą Orłowską

- Starosta Powiatu Zambrowskiego Pan Stanisław Krajewski

- Radni Powiatu Zambrowskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Józefem Dąbrowskim

- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szumowie Pan Edward Lipiński

- Prezes spółki Agrocentrum Pan Stanisław Pietruszyński

Po uroczystym rozpoczęciu apelu Prezes OSP w Pęchratce Polskiej druh Romuald Bączyk przedstawił krótki rys historyczny jednostki. Następnie wręczono medale i odznaczenia.

 

Brązową Odznakę Honorową „PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pęchratce Polskiej.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Mieczysław BĄCZYK.

Złoty Znak Związku otrzymał druh Romuald BĄCZYK.

 

Brązową Odznakę Honorową „PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI” otrzymali druhowie:

 • Romuald BACZYK
 • Eugeniusz KALISZEWSKI
 • Kazimierz KURPIEWSKI
 • Stanisław PODEDWORNY

 

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie:

 • Wiesław DANIŁOWSKI
 • Tadeusz MALINOWSKI
 • Roman STARSZYK

 

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie:

 • Wiesław BĄCZYK
 • Andrzej Bauer
 • Marek JASIONEK
 • Stanisław KALISZEWSKI
 • Tadeusz KARULAK
 • Zbigniew PISIŃSKI

 

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni Druhowie:

 • Sławomir GRODECKI
 • Piotr Bączyk
 • Daniel JASTRZĘBSKI
 • Artur NOWACKI
 • Janusz NOWACKI
 • Kamil NOWACKI
 • Zbigniew NOWAK
 • Marek KURPIEWSKI
 • Daniel SADOWSKI

 

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali druhowie:

 • Michał BAUER
 • Kamil JARZĄBEK
 • Tomasz NOWACKI
 • Daniel KALISZEWSKI
 • Emil KURANT
 • Marcin PECURA
 • Adam PIETRUSZYŃSKI
 • Jarosław PODBIELSKI
 • Paweł PODEDWORY
 • Tomasz SŁABY

 

Odznakę „Za Wysługę 60 Lat” otrzymali druhowie:

 • Mieczysław BĄCZYK
 • Jan KALISZEWSKI
 • Czesław NOWACKI
 • Jan NOWACKI
 • Zygmunt PISIŃSKI
 • Mieczysław PODEDWORNY
 • Mieczysław PODEDWORNY
 • Edward ŻUBER

 

Odznakę „Za Wysługę 50 Lat” otrzymali druhowie:

 • Franciszek DANIŁOWSKI
 • Janusz KRASZEWSKI
 • Stanisław PODEDWORNY
 • Henryk PODEDWORNY
 • Henryk WARDASZKO

 

Odznakę „Za Wysługę 45 Lat” otrzymali druhowie:

 • Romuald BĄCZYK
 • Mirosław BĄCZYK
 • Stanisław JASTRZĄB
 • Zdzisław PECURA
 • Ryszard PIETRUSZYŃSKI
 • Stanisław ŻUBER

 

Odznakę „Za Wysługę 40 Lat” otrzymali druhowie:

 • Henryk BĄCZYK
 • Eugeniusz KALISZEWSKI
 • Kazimierz KURPIEWSKI
 • Zdzisław SADOWSKI
 • Antoni SŁABY

 

Odznakę „Za Wysługę 35 Lat” otrzymał druh:

 • Eugeniusz NOWACKI

 

Odznakę „Za Wysługę 30 Lat” otrzymali druhowie:

 • Telesfor JARZĄBEK
 • Zbigniew PISIŃSKI
 • Roman STARSZYK

 

Odznakę „Za Wysługę 25 Lat” otrzymał druh:

 • Tadeusz MALINOWSKI

 

Odznakę „Za Wysługę 10 Lat” otrzymali druhowie:

 • Janusz NOWACKI
 • Daniel SADOWSKI

 

Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali druhowie:

 • Mariusz BĄCZYK
 • Mateusz BĄCZYK
 • Marcin DANIŁOWSKI
 • Grzegorz KALISZEWSKI
 • Mateusz KRAKÓWKA
 • Kamil MALINOWSKI
 • Adrian NOWAK
 • Mateusz SEKUŁA
 • Dawid SŁABY
 • Adrian SZATKOWSKI

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchrtce Polskiej przyznał nagrody (fartuszki z napisem Koło Gospodyń Pęchratka Polska) dla członkiń Koła Gospodyń w Pęchratce Polskiej.

 

Przy tej okazji wręczono dwa zestawy strażackie przyznane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej. W skład każdego zestawu wchodzi ubranie typu NOMEX, hełm strażacki, kominiarka, buty strażackie, radiotelefon nasobny oraz tłumica. Wartość dwóch zestawów wynosi 13 800 zł.

Następnie zaproszeni goście złożyli życzenia i przekazali okolicznościowe prezenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej.

Na zakończanie uroczystości Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie pod batutą Pana Krzysztofa Witkowskiego oraz zespół Mażoretek pod opieką Pani Aleksandry Jakubczyk Bajorek wystąpili w części artystycznej.

Galeria obrazów

ul