Świętowanie jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, koncelebrowaną przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w kościele w Szumowie. We mszy udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych (powiatu, gminy Szumowo), a także pododdziały strażaków ochotników z terenu powiatu zambrowskiego.

- „Dziękujemy wam strażakom, że od 90 lat jesteście tutaj na tej ziemi, w czasach doli i niedoli, w czasach łatwiejszego życia, ale też i czasach trudnych. Dzisiaj strażacy ochotnicy muszą osiągnąć prawie ten sam poziom, co strażacy zawodowi. Czasami muszą wyjeżdżać i do pożaru, ale w pobliżu tej ruchliwej drogi do wypadków, czasami bardzo ciężkich, to wy pierwsi jesteście na miejscu zdarzenia. Ci strażacy zawodowi może dojeżdżają później, ale to wy pierwsi jesteście świadkami tej wielkiej tragedii człowieka. (…) To jest szlachetna służba. Cieszę się, że wśród Was są też zastępy młodych ludzi, którzy garną się do straży, którzy zdobywają swoje kwalifikacje, że chcą coś ze swojego życia dać też tej wspólnocie gminnej, czy wspólnocie parafialnej.” - mówił w czasie homilii bp Janusz Stepnowski.

Uroczysta Msza Św. była okazją do poświęcenia przez bp. Janusza Stepnowskiego nowego, drewnianego ołtarza i obrazu Świętego Jana Pawła II. Warto również zaznaczyć, że tego dnia oficjalnie swój jubileusz 35-lecia kapłaństwa obchodził pochodzący z szumowskiej parafii ks. Zenon Jarząbek.

Główna część jubileuszowych uroczystości odbyła się przy remizie OSP Szumowo. Tam pod pomnikiem św. Floriana delegacja strażaków ochotników złożyła wieniec i zapaliła znicze, oddając w ten sposób hołd strażakom, którzy zginęli. Następnie orkiestra strażacka zagrała krótki koncert, po czym Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski poświęcił nowy wóz bojowy „Szumik”. Klucze do tego pojazdu uroczyście przekazał kierowcom wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański.

Ze względu na padający deszcz uroczystości kontynuowano w budynku remizy, gdzie strażacy ochotnicy odznaczeni zostali Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Nadanych zostało wiele odznaczeń, w tym odznaczenie dla całej Jednostki, którym udekorowany został Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie. Ponadto wręczono kilkadziesiąt odznaczeń indywidualnych w tym Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał Józef Banasik. Jedną z ważniejszych odznaczeń był Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, którym odznaczeni zostali druhowie: Jan Jarkowski i Stanisław Szumowski. Ponadto Prezydium Zarządu Głównego odznaczyło po raz drugi Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druhów: Jana Lutostańskiego i Władysława Wojdylaka.

Wręczono także Odznaki Honorowe „Podlaski Krzyż Floriański”. Srebrne otrzymali: Zdzisław Lutostański i Władysław Polak, natomiast brązowe: Bolesław Głębocki, Edward Głębocki i Sławomir Grodecki. Podczas wczorajszych uroczystości doceniono również pracę Rady Gminy Szumowo, która została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złote medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP otrzymali druhowie: Jan Głębocki, Krzysztof Kurpiewski, Stanisław Nagórka, Dariusz Radziejewski i Robert Rosiak. Srebrne medale za zasługi otrzymali natomiast druhowie: Zdzisław Banasik, Jacek Głębocki, Tomasz Gwardiak, Bogdan Jurkiewicz, Grzegorz Kazbieruk i Paweł Radziejewski. Ponadto przyznano 46 brązowych medali za zasługi.

Oprócz tego 23 strażaków otrzymało statuetki z okazji 90-lecia OSP w Szumowie, 21 - odznaki „Strażak Wzorowy”, 77 - odznaki „Za wysługę Lat”, a 13 druhów – Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Medale i odznaki wręczali: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Prezes Zarządu OSP RP Powiatu Zambrowskiego Marek Adam Komorowski, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Marek Bączyk, wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański, nadbrygadier Bogdan Kołakowski, dh Zygmunt Tomczonek oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Szumowie Robert Rosiak.

Do jednostki z okazji jubileuszu dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR w Łomży Stefan Krajewski oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zambrowie Jacek Murawski przekazali nową torbę medyczną ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie powołał do życia w 1924 roku dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumowie Adam Ferenc. Wówczas tworzyło ją 25 czynnych członków. Pierwszym Prezesem Zarządu został założyciel, zaś pierwszym naczelnikiem – Bolesław Radziejewski. Już w rok po powstaniu, przy udziale społeczności Szumowa, wybudowano pierwszą drewnianą strażnicę. Ze składek społeczeństwa zakupiono potrzebny sprzęt pożarniczy – pompę ręczną, beczkowozy, tłumice, bosaki, topory itp. W tym czasie strażacy przechodzili proces intensywnego szkolenia, brali udział w wielu zawodach sprawnościowych, nieśli pomoc w chwilach zagrożenia życia i mienia.

W 1959 roku jednostka otrzymała swój pierwszy samochód pożarniczy – GM-8, który zastąpił wóz używany do tego czasu (samodzielnie wykonany przez miejscowych rzemieślników). W 1971 roku wybudowano typową strażnicę z dwoma boksami garażowymi, salą widowiskową oraz basen pożarniczy. Jednostka otrzymała też dwa samochody bojowe typu CBA 2500/8. Trzy lata później jednostka została odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” nadanym przez Zarząd Główny Związku OSP oraz otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. W 1999 roku w trakcie obchodów 75-lecia jednostka otrzymała nowy sztandar. Stary stanowi pamiątkę historyczną.

Jednostka cały czas się rozwija. Strażacy biorą czynny udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Remiza jest modernizowania i wyposażana w nowoczesny sprzęt. Obecnie posiada dwa wozy bojowe: średni GBA 2,5/16 MAN TGM 13.290 "SZUMIK" (rok produkcji 2013 o wartości 600 tys. zł) oraz ciężki GCBA 6/32 TATRA 815. Remiza została wyposażona w nowoczesne wrota garażowe (z automatem do samoczynnego otwierania i zamykania). Zbudowany został również wjazd do garaży z kostki brukowej.

Działalność jednostki OSP w Szumowie nie skupia się jedynie na akcjach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy organizują także różnego rodzaju imprezy kulturalne. Przykładem może być Przegląd Pieśni Patriotycznych pod hasłem „Jestem Polakiem”, który odbył się 21 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Impreza ta była dofinansowana przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Brama na bagna” oraz Bank Spółdzielczy w Szumowie.

Jednostka czynnie angażuje się w również w działalność wychowawczą oraz sportową. Od kilku lat strażacy OSP w Szumowie zabezpieczają trasy w ramach wyścigów kolarskich Legia MTB oraz Biegów Dziękczynnych z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Co roku z sukcesami uczestniczą także w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

W 2014 roku jednostka OSP w Szumowie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Brama na bagna” realizuje projekt pn. „Ochotnicza Straż Pożarna poznaje swoje tradycje i rozwija się sportowo i kulturalnie”. W ramach tego przedsięwzięcia w marcu odbyły się Rozgrywki Sportowe Strażaków Powiatu Zambrowskiego (piłka siatkowa, piłka nożna i przeciąganie liny), natomiast w lipcu odbędzie się wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Galeria fotografii