20 maja 2014 r. w Siemiatyczach odbyły się uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Organizatorem obchodów był Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Antoni Ostrowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach st. bryg. Edward Krasowski.

W obchodach, na które przybyło ponad 300 strażaków i zaproszonych gości, wziął udział między innymi Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz liczni samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej i służb mundurowych szczebla wojewódzkiego. Na uroczystości przybyli także przedstawiciele strażaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy. W czasie uroczystości wręczono sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Powiat Zambrowski reprezentowany był przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Marka Bączyka i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie dh Marek Komorowski oraz strażacy z Komendy PSP w Zambrowie oraz druhowie ochotnicy z OSP.

 

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia i awanse. Z terenu Powiatu Zambrowskiego odznaczono:

- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szumowie dh. Roberta Rosiaka Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP

- strażaków Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie asp. Dariusza Hańczuka i st. ogn. Barbarę Krajewską Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP

- strażaka Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. asp. Tadeusza Wądołowskiego Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Strażak Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie Łukasz Chankowski otrzymał awans na stopień kapitana nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Galeria