W minioną niedzielę tj. 28 września 2014 roku odbyły się ćwiczenia bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szumowo oraz głównych jednostek z powiatu zambrowskiego zorganizowanych we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie .
Ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2014” zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Szumowie, przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża, Państwową Strażą Pożarną w Zambrowie i Wójtem Gminy Szumowo. Miejsce to teren kompleksu leśnego w miejscowości Głębocz Wielki.

W tegorocznym scenariuszu był pozorowany pożar lasu oraz wypadek samochodu, które to miały na celu przypomnienie strażakom OSP z terenu Gminy Szumowo zasad prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru dużych kompleksów leśnych oraz zasad przeprowadzenia akcji ratunkowej podczas wypadku samochodowego.
W ćwiczeniach udział wzięły jednostki z terenu Gminy Szumowo: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Głębocz Wielki, OSP Zaręby Jartuzy, OSP Srebrna, OSP Pęchratka Polska, OSP Paproć Duża, OSP Łętownica oraz OSP Srebrny Borek. W ćwiczeniach uczestniczyli również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponadto udział wzięli strażacy z sąsiedniego powiatu - OSP Rząśnik (powiat lubotyński).
Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się przekazanie sprzętu strażackiego do walki z żywiołem i ratowaniu życia ludzkiego i mienia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szumowo. Sprzęt ten został zakupiony dzięki wsparciu różnych instytucji.

Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański, Komendant KP PSP Marek Bączyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Marek Komorowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Robert Maciej Rosiak.

- „Jednostki pozyskały sprzęt, który służy przede wszystkim ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Ostrożne pozyskało sprzęt ratownictwa technicznego. Jest to sprzęt lepszy od tego, co dotychczas jednostka posiadała, a że często wyjeżdżają na akacje to ten sprzęt jest im bardzo potrzebny. Następnie za 6 tys. zł, pozyskane od Wójta Gminy Szumowo, został zakupiony sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to sprzęt podobny do tego, z którego OSP w Pęchratce Polskiej zostało okradzione w grudniu minionego roku. (…) Ostatni sprzęt, który został przekazany to pompa szlamowa za kwotę ponad 6 tys. zł. Ten sprzęt pozyskała OSP w Srebrnym Borku.” - powiedział Robert Rosiak, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Szumowie.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonych poniżej zdjęć z ćwiczeń bojowych oraz do obejrzenia filmu:

Ćwiczenia OSP gminy Szumowo 2014 - kryptonim „Las 2014” 

.