Pogrążona w smutku rodzino, sąsiedzi, przyjaciele i drodzy druhowie.

Dnia 21 lutego 2015 roku w godzinach popołudniowych pożegnaliśmy na zawsze Świętej Pamięci Władysława Polaka, Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie, a także męża, ojca i dziadka - człowieka który był bardzo mocno związany z naszą społecznością Szumowską i nie tylko. Za swoją strażacką służbę i osiągnięcia został wielkokrotnie odznaczony.

Towarzysząc Ci w Twojej ostatniej drodze chylimy czoło nad Twoją mogiłą i chcemy Ci podziękować za to co zrobiłeś dla naszej straży, dla społeczeństwa oraz za dobre serce i Twoją wrażliwość.

 

"Łącząc się - w tych trudnych chwilach z rodziną - chciałbym pożegnać Ś.P. Władysława w imieniu własnym - samorządu Gminy Szumowo i społeczności lokalnej.

Św. Pamięci Władysław od młodych lat dał się poznać jako wybitny człowiek, patriota , społecznik, pracownik administracji państwowej a później samorządowiec.

Swoją pracę zawodową rozpoczął w listopadzie 1949r jako nauczyciel w Zambrzycach Królach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Toruniu wrócił w rodzinne strony, by w 53 podjąć pracę nauczyciela w Konopkach Pokrzywnicy. Doświadczenia zawodowego i kierowniczego nabywał będąc w latach 53 - 58 pracownikiem Powiatowego Związku Kółek Rolniczych i Zakładu Mleczarskiego w Zambrowie

Swoją drogę w administracji państwowej rozpoczął w wieku 28 lat, kiedy to w 1958 roku podjął pracę w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szumowie pełniąc funkcję sekretarza. Od 1961 roku pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Zambrowie.

Od 1966 roku, przez 25 lat był Naczelnikiem Gminy w Szumowie a następnie w latach 84-88 był Naczelnikiem Gminy Andrzejewo.

To w okresie jego działalności rozpoczęły się na szeroką skalę pracę przy budowie dróg asfaltowych w naszej gminie. Był inicjatorem i wykonał większość melioracji naszych terenów. Za jego kadencji rozpoczęto również budowę wodociągów wiejskich.

W grudniu 1988 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę i poświęcił się całkowicie pracy społecznej. Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany - min. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Po okresie transformacji - od roku 1990 pełnił funkcję w samorządzie - radnego Rady Gminy Szumowo pierwszej i drugiej kadencji.

To w roku 98 z inspiracji Ś.P. Władysława rozpoczęła się również moja przygoda z samorządem. To z ramienia jego komitetu wyborczego zostałem radnym Rady Gminy Szumowo trzeciej kadencji. Od początku służył mi radą i pomocą. Nawet w ostatnich miesiącach swego życia inspirował mnie i udzielał wielu pomocnych rad i uwag. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.

Przeżywszy 85 lat pozostawił po sobie wiele dokonań, czy to w formie pobudowanych dróg, mostów, czy innych budowli, ale przede wszystkim pozostał wzorem dla młodszych . Zawsze służył radą, pomocą i dzielił się swoim doświadczeniem. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek silnej wiary, wielki patriota i społecznik. Dziękuje mu że mogłem z nim współpracować i brać z niego przykład.

Gdy stajemy w obliczu śmierci osoby, która była nam bliska, którą znaliśmy, naturalnymi i nieuchronnymi uczuciami jest smutek i żal. Pamiętajmy jednak że wobec śmierci my ludzie jesteśmy sobie równi, a pozostaje po nas tylko żywa pamięć i nasze dokonania.

Powtórzmy zatem za poetą Horacym NIE WSZYSTEK UMRĘ, NIE WSZYSTEK UMRĘ. Te słowa pasują do życia i śmierci Ś.P. Władysława.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci."

 

Takimi słowami Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman pożegnał Ś.P. Władysława.

 

„Spoczywaj w pokoju”

 

Galeria obrazów