zdjęcie z zebraniaW dniu 4 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym by podsumować działalność minionego 2015 roku, a także wybór przedstawicieli Zarządu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym w jednej osobie Starosta Powiatu Zambrowskiego i jednocześnie Prezes OSP w Szumowie, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie Andrzej Popko, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Przewodniczący Rady Powiatu dh Józef Dąbrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, st. bryg. w st. spocz. Marek Bączyk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Karajewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny dh Waldemar Jankowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie dh Edward Lipiński.

Na wstępie spotkania uczczono minutą ciszy pamięć dh Władysława Polaka - Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz dh Daniela Stańczuka. Wyświetlono prezentację upamiętniającą św. pamięci druhów oraz podsumowującą działalność jednostki z roku ubiegłego, zarówno bojową, a także działalność społeczno-kulturową. Dużą uwagę poświęcono omówieniu akcji, w których jednostka brała udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednostka OSP w Szumowie brała udział w 35 zdarzeniach lokalnych w tym: 9 razy uczestniczyła w zabezpieczeniu wypadków drogowych, 12 razy wyjeżdżała do pożarów, 9 razy pomagała przy wichurach, 3 akcje do wypompowywania wody oraz 3 razy uczestniczyła w zabezpieczeniach i ćwiczeniach. Ogólnie cały miniony rok został podsumowany przez członków OSP w Szumowie jako bardzo pracowity.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie 12 nowo przyjętych druhów na członków OSP w Szumowie. Nowi strażacy przyrzekali m.in. czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. Ślubowanie zostało złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

Drugim głównym celem spotkania były wybory. Choć dotychczasowemu zarządowi udzielono absolutorium, jednak zaszły w nim pewne zmiany, spowodowane kończącą się kadencją. I tak od 4 lutego 2016 roku powołano jednogłośnie nowy zarząd w następującym składzie: Prezes Robert Maciej Rosiak, Wiceprezes Marek Adam Komorowski, Wiceprezes Józef Głębocki, Naczelnik Krzysztof Radziejewski, Skarbnik Bernadeta Werpachowska, Sekretarz Mariola Przychodzeń, Gospodarz Jarosław Polak, Kronikarz Robert Kurpiewski, Członek Ireneusz Pieciak, Członek Karol Modzelewski. Komisja Rewizyjna OSP w składzie: Przewodniczący Henryk Bagiński, Sekretarz Henryk Radziejewski, Członek Henryk Zalewski.

Zarząd OSP w Szumowie oraz wszyscy członkowie pragną wyrazić podziękowanie wszystkim za pomoc, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i koordynacji jednostki OSP w Szumowie w tym władzom samorządowym i sponsorom, "Bogu na chwałę ludziom na ratunek".

 

 Galeria