zdjęcie z koncertu karnawałowegoKoncertem Orkiestry Dętej OSP Szumowo Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zakończył cykl imprez rozrywkowych zaplanowanych na tegoroczny karnawał.
W dniu 6 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się organizowany corocznie Karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej połączony z prezentacją dorobku artystycznego grupy tanecznej „Arabeska”.
Impreza organizowana od lat na przełomie stycznia i lutego jest podsumowaniem całorocznej pracy obydwu zespołów, możliwością zaprezentowania swoich umiejętności przed bardzo wyjątkową publicznością : rodzicami, współmałżonkami oraz przedstawicielami władz, a także noworocznym upominkiem w podziękowaniu za wsparcie organizacyjne, finansowe i duchowe wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju orkiestry.

Na tegorocznym koncercie swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Zambrowski Pan Robert Rosiak oraz Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosława Cukierman, którzy skierowali w stronę orkiestrantów wiele ciepłych słów uznania i podziękowania za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności i promowania gminy Szumowo w regionie, w kraju, a także za granicą.
W tegorocznym repertuarze znalazło się szereg pięknych utworów muzyki rozrywkowej, tanecznej i filmowej, które zawsze w wykonaniu orkiestry brzmią wyjątkowo, jak też nowe utwory, których orkiestra nauczyła się w ostatnim czasie tj. marsz „Viwat” czy popularny w Europie i USA przebój norweskiej grupy A-HA – „Take on Me”.
Koncert orkiestry to pierwsza, oficjalna część imprezy . Po jego zakończeniu wszyscy zaproszeni goście bawili się do rana na karnawałowej imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, stanowiącej formą uznania i podziękowania dla tych wszystkich osób, których talent , pasja i zaangażowanie przyczyniają się do tworzenia życia artystycznego gminy.

Galeria