zdjęcie z Zjazdu Oddziału Gminnego OSPW dniu wczorajszym tj. 3 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie. W spotkaniu uczestniczyli dotychczasowi delegaci Zarządu Oddziału Gminnego OSP gminy Szumowo, a także zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Mirosław Jasionowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski.

Na wstępie uczczono minutą ciszy św. pamięci strażaków z gminy Szumowo.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Rober Maciej Rosiak przedstawił prezentację z dotychczasowej 5- letniej działalności jednostek OSP gminy Szumowo. Na terenie gminy działa 9 jednostkek OSP w tym 432 mężczyzn i 16 kobiet. Omawiany okres to także czas dosprzetowiania jednostek OSP w sprzęt strażacki, sprzęt ochrony osobistej druhów strażaków, zakup samochodów pożarniczych oraz remonty i modernizacje remiz strażackich.
Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawił druh Stanisław Jakubowski. Po odczytaniu sprawozdań druhowie-delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie.

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano:

 • Robert Maciej Rosiak - Prezes
 • Marek Adam Komorowski - Wiceprezes
 • Andrzej Dębek - Wiceprezes
 • Romuald Bączyk - Wiceprezes
 • Waldemar Jankowski - Komendant Gminny
 • Iwona Jastrzębska - Sekretarz
 • Antoni Szwarc - Skarbnik
 • Jan Jasiński - Członek
 • Andrzej Truchel - Członek
 • Edward Lipiński - Członek
 • Marcin Jarząbek - Członek
 • Zbigniew Sadłowski - Członek
 • Ireneusz Dębek - Członek
 • Grzegorz Pieńkowski - Członek
 • Kazimierz Gwardiak - Członek
 • Andrzej Pskiet - Członek
 • Henryk Olszewski - Członek
 • Kamil Jarząbek - Członek
 • ks. Kan. Sławomir Grodecki - Kapelan

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • Przewodniczący - Stanisław Jakubowski
 • Wiceprzewodniczący - Jan Lutostański
 • Sekretarz - Jarosław Kornet

Delegacji na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 • Robert Maciej Rosiak
 • Marek Adam Komorowski
 • Edward Lipiński
 • Waldemar Jankowski
 • Antoni Szwarc
 • Jarosław Cukierman

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 • Robert Maciej Rosiak
 • Marek Adam Komorowski
 • Edward Lipiński
 • Waldemar Jankowski

Obecnie wybrana kadencja będzie pełnić obowiązki w latach 2016- 2021.

Następnie w uroczystym pochodzie z udziałem Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szumowo, zaproszonych gości, przedstawiciele władz samorządowych oraz zgromadzeni mieszkańcy gminy, przy dźwiękach marszowej muzyki w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Szumowo oraz zespołu tanecznego "ARABESKA" udali się na uroczystą Mszą Św. z okazji święta Konstytucji 3 Maja a także w intencji św. pam. Władysława Polaka - Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz wszystkich strażaków. Mszę celebrował proboszcz naszej parafii księdz Sławomir Grodecki wraz z ks. Prałatem Zenonem Jarząbek.
Po mszy uroczysty pochód delegatów i gości zaproszonych udał się na miejscowy cmentarz, gdzie na Grobie Żołnierzy Poległych za wolność Ojczyzny oraz na grobie druha Władysława Polaka złożono wieńce i znicze, po czym udano się na miejsce zbiórki, gdzie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Robert Rosiak zaprosił wszystkich zebranych na współny obiad przygotowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.


Galeria