DSCF5422Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Szumowo doposażone zostały w sprzęt specjalistyczny i ratowniczo – gaśniczy.

Nowe wyposażenie umożliwi łatwiejsze, szybsze, skuteczniejsze i bardziej profesjonalne likwidowanie nietypowych i różnorodnych zagrożeń występujących na terenie gminy, a także powiatu. Wpłynie na lepsze zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami pożarowymi, a także likwidację zagrożeń w ruchu drogowym. W wyniku wydobywania kruszywa naturalnego w okolicach miejscowości Szumowo, powstało kilka sztucznych zbiorników wodnych. Pomimo, iż są to tereny rekreacyjne, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jednak często te zakazy są łamane. W ostatnim czasie zanotowano kilka niepokojących zdarzeń mających miejsce na tych akwenach wodnych. Doposażenie jednostki OSP w Szumowie w niezbędny sprzęt pozwoli na profesjonalne działania ratownictwa wodnego.Nowo zakupione wyposażenie pozwoli także na skuteczniejsze działania w przypadku pożaru dużych kompleksów leśnych, których powierzchnia w Gminie Szumowo wynosi 3429 ha. Zwiększy ono skuteczność i efektywność prowadzonych działań ratowniczych, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu, jak również ich mienia.

Intensywność wyjazdów jednostek szczególnie OSP Szumowo i Ostrożne, które wpisane są do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego mobilizuje władze Gminy do ciągłego doposażania ich w profesjonalny sprzęt i wymianę zużytego wyposażenia. Warto zaznaczyć, iż sprzęt umożliwi kompleksowe działania patrolowo - ratownicze i prewencyjne w zakresie zagrożeń dla środowiska na akwenach wodnych w okresie wakacyjnym, jak też prowadzenie szybkich i profesjonalnych działań w sytuacjach zagrożeń i katastrof naturalnych (powódź, zagrożenie ekologiczne).

W skład zakupionego sprzętu wchodzą między innymi: łódź pneumatyczna ORKA, sanie lodowe, kołowrotek, kapoki, koła ratunkowe, buty wodne wodery, pilarki STHIL, radiotelefon przenośny, drabina nasadkowa, ubrania specjalne, buty specjalne, tłumice, rękawice specjalne, ubrania koszarowe, kurtki ocieplane, węże do motopompy i wyciągarka.

Całkowite nakłady na realizacje zadania to 50915 zł z czego 25000 zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, natomiast 25915 zł ze środków własnych Gminy.

Zapraszamy do galerii zdjęć zakupionego sprzętu.