zdjęcie z podpisania umowy na dofinansowanie jednostek OSP.07 czerwca 2016 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla jednostek OSP.

Na spotkanie do Białegostoku zaproszeni zostali przedstawiciele 62 gmin oraz reprezentanci jednostek OSP.Otrzymaną pomoc finansową  jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć na zakup m.in.  specjalistycznej odzieży ochronnej oraz  drobnego sprzętu ratowniczo - gaśniczo służącego do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel składały wypełnione wnioski w terminie do 10 marca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Złożenie wniosku nie było równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej. Beneficjentem wniosku  mogła być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego z województwa podlaskiego. Pomoc finansowa mogła zostać przyznana zarówno na zadania bieżące, jak i zadania inwestycyjne.

W 2016 roku na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana kwota w wysokości 200 000,00 zł.