zdjęcie z ćwiczeń straży pożarnych na zbiornikach wodnych w Szumowie.Strażacy z PSP w Zambrowie, OSP w Szumowie i Ostrożnem uczestniczyli w szkoleniu z działań ratowniczych na zbiornikach wodnych w Szumowie.
Pierwszym punktem szkolenia było przedstawienie podstawowych zasad BHP podczas działań na wodzie oraz zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas ratowania osób wyciągniętych z wody.
Następnym etapem były oczywiście ćwiczenia praktyczne. Takie ćwiczenia to okazja by sprawdzić nowo zakupiony sprzęt.
Przypominjmy, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne w tym w Szumowie pozyskały nowe wyposażenie, które pozwoli na profesjonalne działania ratownictwa wodnego. W wyniku wydobywania kruszywa naturalnego w okolicach miejscowości Szumowo, powstało kilka dużych sztucznych zbiorników wodnych. Pomimo, iż są to tereny

rekreacyjne, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jednak często te zakazy są łamane. W ostatnim czasie zanotowano kilka niepokojących zdarzeń mających miejsce na tych akwenach wodnych.
Ćwiczeniom tym bacznie przyglądał się m.in. zastępca komendanta PSP st. bryg. Mirosław Jasionowski, strarosta zambrowski Robert Rosiak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski oraz Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman.
Miejmy nadzieję, że ten nowy sprzęt będzie wykorzystywany tylko do ćwiczeń i oby nigdy nie musiał być użyty w akcji.