zdjęcie z jubileuszu 60 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głęboczu Wielkim"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Te słowa w dalszym ciągu przyświecają codziennej pracy naszych druhów strażaków.
W minioną niedzielę 18 września 2016 roku świętowano kolejny jubileusz tym razem 60 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głęboczu Wielkim.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Prałata Zenona Jarząbka oraz Księdza Wikariusza Mariusza Ołtarzewskiego.

Następnie uroczyście powitano przybyłych gości, m.in. Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP dh. Marka Komorowskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. brygadiera Sławomira Skrzypkowskiego wraz z delegacją w składzie: st. brygadiera Mirosława Jasionowskiego, mł. brygadiera Adama Wysmułkę oraz Kapitana Łukasza Chankowskiego, a także byłego komendanta PSP w Zambrowie w stanie spoczynku Romana Kalistę, st. brygadiera w stanie spoczynku Marka Bączyka, Starostę Powiatu Zambrowskiego Roberta Rosiaka, Przewodniczącą Rady Gminy Szumowo Elżbietę Szymańską, Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana, Zastępcę Komendanta Powiatowej Policji w Zambrowie Podinspektora Grzegorza Mierzejewskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża Dariusza Godlewskiego w raz z leśniczymi: Łukaszem Michalczuk oraz Grzegorzem Bagińskim, a także wszystkich przybyłych druhów i zebranych mieszkańców.
Przypomnijmy, że jednostka OSP w Głęboczu Wielkim została założona w 1956 roku co związane było głównie z zagrożeniem pożarowym wynikającym z bliskości kompleksu leśnego Czerwonego Boru.
Po krótkim przedstawieniu rysu historycznego jednostki OSP w Głęboczu Wielkim przez Komendanta Gminnego OSP Waldemara Jankowskiego i przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła uroczysta chwila wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków z tejże jednostki nadanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.
Oficjalne obchody uatrakcyjnił wyjątkowy podkład muzyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Szumowie oraz występ zespołu tanecznego "Mażoretki".

Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmu.