Zdjęcie W miniony piątek 17 lutego 2017 roku odbyło oficjalne przekazanie sprzętu wodno-lodowego oraz spotkanie podsumowujące działalność OSP w Szumowie za 2016 r.
Tym razem swoją osobą zaszczycił nas Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Pietraszko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marek Adam Komorowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Andrzej Puchalski, a także członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz strażacy ochotnicy z tutejszej jednostki OSP w Szumowie.

 "Kto by pomyślał, czy to mieszkaniec Szumowa czy okolic, że taki sprzęt będzie nam potrzebny, sytuacja się zmieniła, powstały zakłady górnicze i powstały bardzo duże zbiorniki wodne" tak na wstępie druch Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Szumowie Robert Rosiak argumentował konieczność posiadania przez jednostkę w OSP w Szumowie sprzętu wodno-lodowego, a w tym: pontonu wodnego Orkan, sań lodowych z pełnym osprzętem, m.in. kamizelki oraz koła ratunkowe. Najnowszym zakupem jednostki jest przyczepka specjalistyczna, która służy do przewozu wspomnianego sprzętu na miejsce akcji.

Uroczystego przekazania dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz poświęcił proboszcz tutejszej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskąąiej w Szumowie ks. kan. dr Sławomir Grodecki.
Po uroczystym przekazaniu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność OSP w Szumowie za 2016 r.
Wyświetlono prezentację podsumowującą działalność jednostki z roku ubiegłego, zarówno bojową, a także działalność społeczno-kulturową. Dużą uwagę poświęcono omówieniu akcji, w których jednostka brała udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Jednostka OSP w Szumowie brała udział w wielu zdarzeniach lokalnych w tym zabezpieczała wypadki drogowe, wyjeżdżała do pożarów, uczestniczyła w zabezpieczeniach i ćwiczeniach. Ogólnie cały miniony rok tak jak poprzedni podsumowano jako bardzo pracowity. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński pozytywnie ocenił naszą działalność.

"To służy bezpieczeństwu, wzmacnianiu, uzupełnianiu systemu ratowniczo-gaśniczemu w Polsce oprócz działań ratowniczych, wyjazdów, które są konieczne, bo są różne zagrożenia i zdarzenia. Jest działalność sportowa, kulturalna, jest orkiestra, są mażoretki i jest drużyna młodzieżowa. Dziękuję wam, że jesteście ochotniczą strażą pożarną. To jest przyszłość, to jest nadzieja i rozwój. Ta prezentacja pokazała, że parametry są dobre, zwłaszcza cieszy mnie fakt, że jest dość duża grupa druhen i druhów ochotników i że to się zwiększa."
Między innymi takimi słowami Pan Jarosław Zieliński podsumował działalność naszej jednostki OSP.

Na spotkaniu odbyło się również uroczyste ślubowanie 3 nowo przyjętych druhów na członków OSP w Szumowie. Nowi strażacy przyrzekali m.in. czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. Ślubowanie zostało złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". 

Spotkanie podsumowujące zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Zarząd OSP w Szumowie oraz wszyscy członkowie pragną wyrazić podziękowanie wszystkim za pomoc, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i koordynacji jednostek OSP w gminie Szumowo w tym Panu Jarosławowi Zielińskiemu - Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzom samorządowym i sponsorom. Dziękujemy.