grafika - ulotkaW dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością sportową, społeczną, edukacyjną i kulturalną osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów - konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Informacje dodatkowe: 

Poniżej treść ogłoszenia o organizowanym naborze wniosków Nr 3/2017 na operacje z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 Treść ogłoszenia

Informujemy, że na wniosek Ochotniczych Straży Pożarnych organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY, rozszerzyli zakres Konkursu o inicjatywy podejmowane samodzielnie przez OSP, ustanawiając dodatkowe statuetki i nagrody. Teraz można nadsyłać zgłoszenia projektów zrealizowanych przez zespoły tworzone przez OSP i partnerów, jak też przeprowadzone przez OSP samodzielnie.

Jednocześnie informujemy, ze przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego br.

Więcej informacji, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajduje się na stronie internetowej www.floriany.pl.

Doradztwo dla rolników w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.
Dyżury w każdą środę w godz 9.00 - 14.00
Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zambrowie oferują :

  • doradztwo indywidualne,
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i sporządzanie biznesplanów atestacje opryskiwaczy itp.

Kontakt do doradców :
Biuro PZDR w Zambrowie : (86) 271-24-35 Karol Michałowski: 506-668-159 Tadeusz Lipski: 698-132-415

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje o zbliżającym się Światowym Dniu Walki z Rakiem, który obchodzony jest co roku 4 lutego.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem Polskiej Unii Onkologii organizuje akcję „Dnia Drzwi Otwartych” – 4 lutego 2017 roku.
Zbliżający się 17. Światowy Dzień Walki z Rakiem jest dobrą okazją do rozpropagowania w społeczeństwie informacji na temat chorób nowotworowych i zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywania czujności onkologicznej i uczestniczenia w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osoby, które:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo, dotyczące tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które odbędzie się świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. XXX-lecia 2 w Szumowie 16 lutego 2016 roku w godz. 13.00 -15.00

Plan spotkania:

13:00 - Przywitanie gości
13:05 - Wprowadzenie do spotkania przez Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:15 - Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie
13:25 - Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Szumowo
13:45 - Konsultacje społeczne
14:50 - Podsumowanie spotkania

zdjęcie z pucharamiOchotnicza Straż Pożarna w Szumowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają druhów i druhny z jednostek działających w powiecie zambrowskim na rozgrywki sportowe strażaków.

Rozgrywki sportowe strażaków z powiatu zambrowskiego odbędą się 28 lutego 2016r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie. Początek rozgrywek o godz. 1000.

W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny złożone jedynie z osób związanych ze strażą pożarną - członków PSP, OSP, MDP itd. Drużyny nie mogą być większe niż 7 osób. W skład mogą wchodzić kobiety i mężczyźni. Jedna drużyna może składać się z dwóch lub więcej jednostek. Istnieje również możliwość zgłoszenia jednej drużyny z terenu całej gminy.

 

Komisja Likwidacyjna Zambrowskiego Zwiazku Gmin z siedzibą w Zambrowie ul. Fabryczna 3 informuje, że uchwałą nr 7/I/15 Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin z dnia 26 stycznia 2015 roku postanowion o likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Wzywa się wierzycieli Zambrowskiego Związku Gmin do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

W związku z realizacją projektu pt. " Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że aktualnie trwa rekrutacja na nieodpłatne szkolenia ECDL e-Citizen adresowane do osób 45+ rozpoczynających przygodę z komputerem.

Szczegółowe informacje dot. szkoleń znajdują się na stronie internetowej: www.sspw.wrotapodlasia.pl