Uprzejmie zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uprzejmie zawiadamiam, że XVIII uroczysta sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Elżbieta Szymańska

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2015, tak jak w roku ubiegłym wnioski będą przyjmowane w terminach:

od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

W związku z realizacją projektu pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców gminy Szumowo w wieku 45+ na bezpłatne szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu. Kurs obejmuje 24 godziny szkolenia 6 dni x 4godz.
Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 23 sierpnia 2015r.( niedziela) o godz. 15.00 w GOK Szumowo. Następne terminy spotkań zostaną dostosowane do potrzeb kursantów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma notes, długopis, kalendarz książkowy, torbę materiałową ekologiczną, pendrive 16 GB, skrypt oraz prezentację.
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony obiad i serwis kawowy.
Do wygrania w każdej grupie nowoczesny tablet!

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silie toksyczna oraz alergizująca. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.
Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.

Punkt Konsultacyjny w NZOZ Centrum Medyczne „ZDROWIE”
Szumowo ul. Dolna 24
tel. (86) 47 69 149

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczającymi Oddziały Lecznictwa Odwykowego oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.
Zadania Punktu Konsultacyjnego to: