W poniedziałek, 19 XII 2016r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej odbyło się spotkanie Wigilijne. Gospodarzami spotkania byli: rodzice uczniów, Ochotnicza Straż Pożarna z Paproci Dużej, Dyrektor i nauczyciele. Na spotkanie przybyli rodzice uczniów szkoły w Paproci Dużej i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej oraz zaproszeni goście: ksiądz proboszcz dr Jerzy Kruszewski, władze Gminy Szumowo – wójt Jarosław Cukierman, sekretarz Hanna Szabłowska, skarbnik Halina Dmochowska oraz pracownik gminy – Iwona Jastrzębska, dyrektor GOK w Szumowie - Sławomir Śledziewski, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Szumowie – Danuta Radziejewska,  zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zambrowie – Paweł Jasiński, gminny komendant OSP w Szumowie – Waldemar Jankowski, kierownik posterunku Policji w Szumowie – Robert Bielicki oraz policjanci: Marcin Korzeb i Krzysztof Rosa, radni z Paproci Dużej – Andrzej Pskiet i Marian Kraszewski, sołtys z Paproci Dużej – Zdzisław Rybakiewicz. 

Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz. Przybliżył zebranym ważność Świąt Bożego Narodzeniu w życiu każdego chrześcijanina. Następnie życzenia dla uczestników spotkania przesłał wójt Gminy Szumowo – pan Jarosław Cukierman. 
 
Z bożenarodzeniowym przesłaniem dla uczestników spotkania wystąpili uczniowie, prezentując na scenie jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, pasterze i dzieci. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role.  Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem p. Barbary Jastrząb. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Dzieci swym pięknym i oryginalnym występem, podbiły serca publiczności. Wszyscy goście zostali obdarowani Aniołami – istnymi dziełami sztuki.
 
Dyrektor Szkoły przeczytała fragment Pisma Świętego nawiązującego do Narodzenia Bożej Dzieciny, a ksiądz proboszcz odmówił modlitwę wigilijna, po czym nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, płynących prosto z serca.  Następnie wszyscy zasiedli do stołu by spożyć potrawy przygotowane przez rodziców oraz strażaków.
   
Spotkanie przebiegało w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Dyrektor Szkoły składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień był wyjątkowy.