zdjęcie ze spotkaniaGminny Ośrodek Kultury wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Szumowskiej i Zespołem Szkół w Szumowie zorganizowali spotkanie z doktorem Łukaszem Lubicz Łapińskim na temat rozwój osadnictwa na północnym Mazowszu.
W dniu 16.02.2017r. w Zespole Szkół w Szumowie około 90 uczniów miało okazję wysłuchać wykładu i poznać historię naszej gminy. Dr Łukasza Lubicz Łapiński- historyk, pracownik IPN, zajmującym się od lat historią i dziejami drobnej szlachty podlaskiej opowiedział o powstaniu okolicznych miejscowości, wymienił pierwszych właścicieli ziemi Szumowskiej i jej okolic.

Wspomniał również o dalszych stronach naszego regionu – Łomży, Śniadowie, Czerwonym Borze, Baczach Mokrych i Suchych, nawiązując do powszechnej historii Polski. Swoje wiadomości uwiarygodnił pokazując wiele książek i dokumentów archiwalnych znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej.
Spotkanie to, umożliwiło uczestnikom zgłębienie historii naszej „małej ojczyzny”. Był to niezapomniany wykład przeprowadzony w miłej i ciekawej atmosferze, który pozwolił na znalezienie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących naszych gminnych miejscowości.