×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów img_ogolne/kgw/ziemniak oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów img_ogolne/kgw/ziemniak oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Niewiele jest form organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. Jedną z nich jest fenomen Kół Gospodyń Wiejskich. Powstawały one i nadal powstają w całej Polsce od połowy XIX wieku. Szczególnie w ostatnich latach zauważalny jest prawdziwy rozkwit – po stagnacji, czy wręcz upadku w latach 90 na polskiej wsi nastąpiła fala reaktywacji Kół, która trwa do dzisiaj. Na terenie Gminy Szumowo większość Kół rozpoczęła działalność w 2016 roku. Są jednak i takie Koła, których historia sięga czasów przedwojennych. 
Panie z KGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. Ich zaangażowanie wynika z miłości do środowiska, w którym żyją od wielu pokoleń, a co najważniejsze – przekazują swoją energię i temperament lokalnej społeczności. Koła Gospodyń Wiejskich są pierwszą, a czasem jedyną formą aktywności społecznej. Ich działalność skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej, zwyczajów. To właśnie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich mają moc sprawczą 
i przeistaczają spokojne wsie w miejsca aktywne i gorące. 
 
Bogactwo działań, które można czerpać z tradycji: kulinaria, rękodzieło, działania artystyczne  stanowią niejako gotowe „menu” działań Kół. Priorytetem jest jednak działanie, aktywność sama w sobie, która pozwala realizować się członkiniom Koła. Są one aktywne na kilku polach. Po pierwsze, źródłem inspiracji jest dla nich dorobek kultury podlaskiej. Popularyzują one zarówno kulturę regionalną, potrawy jak i rękodzieło. Swoją pasją zarażają młodych mieszkańców gminy.
 
Kobiety obserwują swoje środowisko i próbują odpowiadać na jego potrzeby. Chcą one dzielić się swoją kreatywnością z mieszkańcami swoich wsi. Panie z KGW organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, wycieczki, imprezy okolicznościowe otwarte dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 
 
Członkinie Kół ze swoimi potrawami biorą udział w licznych festiwalach i imprezach kulinarnych. Odnoszą one wiele sukcesów, również na ponadlokalnym poziomie. Organizują uroczystości takie jak np.: spotkanie wielkanocne, Wigilia wiejska, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka.Uroczystości te uświetniają swoimi potrawami i pozytywnym usposobieniem. Organizują zajęcia sportowe, warsztaty rękodzieła czy kulinarne.  
 
Poszukiwanie środków na sfinansowanie działań to ważny element życia Kół. Swoje działania finansują ze składek członkowskich, z dotacji gminy, ze sprzedaży produktów, ze wsparcia sponsorów, z wypożyczania naczyń, a także ze środków UE. Wnioskują o sfinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów kulinarnych. Nasze gospodynie składają również wnioski na doposażenie świetlic wiejskich i innych miejsc aktywności, dzięki którym mogą rozwijać swoją działalność. 
 
Przynależność do koła oznacza nie tylko ciężką pracę, ale też odskocznię od codzienności. Spotkania gospodyń stanowią dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. To „chwila dla siebie”, a przede wszystkim regularna okazja do wyjścia z domu i oderwania się od problemów rodzinnych. Działalność w Kole stanowi też antidotum na nudę, bierność. W trakcie spotkań kobiety dzielą się swoimi pomysłami, zawierają przyjaźnie i zarażają się nawzajem swoimi pasjami. Lubią przebywać w swoim towarzystwie i czerpią z tego ogromną przyjemność. Działalność w Kole Gospodyń to dla wielu kobiet również okazja do rozwoju osobistego. Dzięki warsztatom, zajęciom, wycieczkom i wymianie poglądów członkinie nabywają nowe umiejętności i zdobywają wiedzę. 
 
Koła Gospodyń Wiejskich dużo prac i inicjatyw podejmują wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, innymi Kołami oraz instytucjami kultury i oświaty. Współpracują również z licznymi podmiotami prywatnymi. Są one mocnym partnerem dla wielu instytucji. KGW w Gminie Szumowo cieszą się szczególnie dobrymi relacjami z władzami samorządowymi, które nie tylko wspierają ich działalność, ale także dostrzegając pozytywny potencjał zjawiska, popierają powstawanie kolejnych Kół. W efekcie, w liczącej ok 5 tysięcy mieszkańców Gminie Szumowo aktywnie działa 5 zarejestrowanych Kół, a 2 są w trakcie tworzenia.
 
Poniżej krótki opis Kół i ich działalności w 2016 roku.   
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Żabikowie Rządowym
W 2015 roku padła propozycja założenia Koła Gospodyń Wiejskich w Żabikowie Rządowym.18 maja 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie załozycielskie na którym wybrano nazwę KGW "ŻABCIE". Przewodniczącą Koła została Pani Magdalena Glińska, wiceprzewodniczącą Pani Joanna Dębek, skarbnikiem Pani Janina Mańkiewicz, sekretarzem Pani Karolina Radziejewska. 15 czerwca 2015 roku Koło zgłoszone zostało do Regionalnego Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych. Koło opiekuje się budynkiem świetlicy wiejskiej, dbając o mienie i porządek. Gospodynie zakupiły również do świtlicy wyposażenie: zastawę stołową, sztućce, itp. i systematycznie je powiększają. Pomysłowość Pań nie zna granic. Dzięki nim wieś Żabikowo Rządowe tętni życiem.
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej ma długoletnią tradycję, sięgającą 1923 roku. W ostatnim czasie znacznie wzrosła aktywność społeczności w Pęchratce Polskiej. Do KGW przybyło wielu nowych członków, w związku z czym 10 listopada 2015 r. wybrano nowy zarząd i zarejestrowano koło w Regionalnym Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych w Łomży. Przewodniczącą Koła jest Pani Dorota Nowak, wiceprzewodniczącą Pani Katarzyna Podbielska, skarbnikiem Pani Monika Wyszomierska, sekretarzem Pani Agnieszka Zaremba. Koło z dnia na dzień „rozwija swoje skrzydła i z apetytem patrzy na życie". Poczynając od wspólnego spędzania wolnego czasu,  poprzez międzypokoleniową wymianę doświadczeń rękodzielniczych i kulinarnych, po uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, wystawach, pokazach, lokalnych uroczystościach itp. Członkinie KGW są inicjatorami i organizatorami uroczystości służących integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrożnem
Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrożnem powstało w 1968 roku przy Kółku Rolniczym w Szumowie. W latach 90 jego działalność została zawieszona. Pomysł reaktywacji Koła pojawił się na początku 2016 roku. Pierwsze zebranie odbyło się 16 lutego 2016 roku. Na przewodniczącą wybrana została Pani Agnieszka Kowalewska. Wiceprzewodniczącą została Pani Magdalena Kalinowska, skarbnikiem Pani Ewa Truchel, sekretarzem Pani Urszula Truchel. Spotkania członkiń odbywają się w remizie strażackiej. Koło prowadzi ożywioną działalność kulturalną.Te energiczne i pełne pasji kobiety realizują szereg działań skierowanych nie tylko do członkiń swojego Koła, ale również do całej społeczności wsi Ostrożne i Gminy Szumowo. Organizuje imprezy kulturalne integrujące mieszkańców. 
 
 
 
 Koło Gospodyń Wiejskich w Srebrnym Borku
Pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Srebrnym Borku pojawił się podczas spotkania władz lokalnych z mieszkańcami Srebrnego Borku na początku 2016 roku. Aktywność Koła rozpoczęła się od spotkań koleżeńskich i przerodziła się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. W dniu 11 kwietnia 2016 roku oficjalnie zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich "BORÓWECZKI". Na przewodniczącą Koła wybrano Panią Anię Urbanik, wiceprzewodniczącą Pani Edytę Broniek, skarbnikiem została Pani Iwona Walerzak, natomiast sekretarzem Pani Teresa Szymańska. KGW aktywnie włącza się w organizację wszystkich uroczystości gminnych. Organizowane imprezy dostarczają niezapomnianych wrażeń nie tylko mieszkańcom Srebrnego Borku, ale i całego powiatu zambrowskiego.
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Paproci Dużej
KGW z Paproci Dużej stanowi przykład młodego Koła – działa od kilku miesięcy. Pierwsze zebranie odbyło się 22 listopada 2016 roku. Przewodniczącą Koła jest Pani Izabela Kożuszko, wiceprzewodniczącą Pani Justyna Cygan, skarbnikiem Pani Milena Kraszewska,na sekretarza wybrana została Pani Justyna Szczepańska. Mimo krótkiego okresu działalnosci ma już sporo sukcesów organizacyjnych.   
 
 
 
Kalendarz imprez które organizują lub w których uczestniczą Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Szumowo jest bardzo bogaty. Panie stawiają przede wszystkim na integrację i podtrzymywanie dawnych wiejskich tradycji. 
 
5 kwietnia KGW z Ostożnego i Pęchratki Polskiej uczestniczyły w obchodach jubileuszu 150-lecia istnienia KGW. Uroczystość odbywała się podczas IX Zjazdu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży.
 
 
W marcu swoje święto obchodziła płeć piękna. W związku z tym 5 i 6 marca zorganizowano w remizach OSP uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Mieszkanki wsi i zaproszeni goście przy kawie i słodkim poczęstunku spędzili czas w miłej, sympatycznej atmosferze. 
 {gallery}img_ogolne/kgw/dzien_kobiet{/gallery}
 
Okres letni obfitował w Gminie Szumowo w wiele atrakcji. 1 maja odbyła się "Majówka" w Żabikowie Rządowym, 29 maja Festyn Rodzinny pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo!” w Pęchratce Polskiej, 12 czerwca festyn rodzinny w Ostrożnem, natomiast 23 lipca "Lipcówka" w Srebrnym Borku. Wspaniałe atrakcje dla dzieci i dorosłych, tańce, pyszne dania z grilla i nie tylko. Pełne radości zabawy odbywały się na świeżym powietrzu, na placach przy budynkach świetlic wiejskich. Liczne atrakcje dla najmłodszych: gry, zabawy, konkursy, zjeżdżalnie, dmuchane place zabaw , loterie fantowe, kąciki artystyczne wprawiały wszystkich w zachwyt. Atrakcji nie brakowało. Były zabawy dla dzieci i potańcówki dla dorosłych. Każdy niezależnie od wieku i upodobań, znalazł coś dla siebie.Na miłośników zwierząt czekały piękne koniki, a dzieci mogły pomalować sobie twarze.
 {gallery}img_ogolne/kgw/festyny{/gallery}
 
Ogromny wkład w sukces Dożynek Wojewódzkich miało zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich. Dożynki zorganizowane zostały w Szumowie 28 sierpnia 2016 roku.
Była to jedna z największych, otwarta dla wszystkich impreza. W uroczystościach w tę wyjątkową niedzielę uczestniczyło wielu znamienitych gości. Nie byłoby takiego sukcesu dożynek gdyby nie stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez KGW i mieszkańców wsi. Przepyszne potrawy, wspaniała atmosfera, przepięknie udekorowane stoiska sprawiły, że przy stoiskach pojawiły się tłumy.
 {gallery}img_ogolne/kgw/dozynki{/gallery}
 
W dniu 29.09.2016 r. w remizie OSP w Pęchratce Polskiej odbyła się impreza wiejska „Święto pieczonego ziemniaka” z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej. W wielopokoleniowym spotkaniu integracyjnym uczestniczyli mieszkańcy wsi Pęchratki Polskiej i Rynołt. „Święto pieczonego ziemniaka” pełne było niezwykłych kartoflanych wariacji. Uczniowie szkoły wzięli udział w zabawach i konkursach plastycznych i sprawnościowych. Z ziemniaków oraz warzyw, dzieci wykonały śmieszne ludziki i inne stworki. Potem nastąpił kulminacyjny punkt święta - poczęstunek. Impreza była bardzo udana, wszystkim dopisywał humor i apetyt.
 {gallery}img_ogolne/kgw/ziemniak{/gallery}
W 2016 roku KGW wyjeżdżały również na różnego rodzaju festiwale i brały udział w konkursach. 29 maja zorganizowany został wyjazd do Bychawy w ramach XVII edycji festiwalu „ Na kulinarnym szlaku Polski wschodniej”, który połączony był z wydarzeniem „W krainie pierogów”. Z gminy Szumowo pojechało na festiwal 19 Pań. Panie z Gminy Szumowo razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego reprezentowały Województwo Podlaskie.  Festiwal zorganizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Bychawskim Centrum Kultury oraz Cechem Rzemiosł Spożywczych. W ramach konkursu na najlepsze pierogi udział brali uczestnicy z województwa lubelskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego. Gospodynie z naszej gminy zapewniły prawdziwą ucztę dla smakoszy. Pierogi z: mięsem, mięsem i soczewica, szpinakiem i twarogiem, pokrzywą i twarogiem, grzybami i kapustą, kebabem znikały w mgnieniu oka. Pierogi podawane były na talerzach z otrąb pszennych firmy Biotrem. Panie z Gminy Szumowo zdobyły III miejsce za pierogi z pokrzywą i twarogiem. Nie zabrakło też dobrej zabawy. Po konkursie publiczność bawił zespół Akcent.    
 {gallery}img_ogolne/kgw/bychawa{/gallery}
18 września natomiast KGW z Otrożnego, Żabikowa Rządowego, Paproci Dużej oraz Panie ze Srebrnej uczestniczyły w inauguracji działalności nowej instytucji kultury, a mianowicie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, które powstało na kanwie Białostockiego Muzeum Wsi. Na ich stoisku było mnóstwo swojskich specjałów: bigosik, pieczony chlebek ze smalcem lub ciecierzycą, pierogi, pyszne ciasta, paczki i inne smakołyki. 
 {gallery}img_ogolne/kgw/muzeum{/gallery}
Formujące się  Koło Gospodyń Wiejskich z Wyszomierza Wielkiego w dniach 10-11 września 2016 roku uczestniczyło w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Stoisko degustacyjne produktów regionalnych przygotowane przez nasze Panie cieszyło się ogromną popularnością wśród uczestników dożynek. Pirogi, naleśniki, kiszka ziemniaczana, chlebek swojski ze smalczykiem, bigos, sękacz i nie tylko … robiły prawdziwą furorę. Na stoisku można było podziwiać również piękne haftowane obrazy, kwiaty robione szydełkiem i serwety, rzeźby i inne piękne dzieła wykonane przez naszych lokalnych artystów. Reprezentowaną przez Gminę Szumowo wystawę promującą Województwo Podlaskie odwiedzało wielu znakomitych gości. W niedzielę po oficjalnych uroczystościach dożynkowych do stoiska Województwa Podlaskiego zawitał Prezydent RP Pan Andrzej Duda z małżonką. Nie omieszkali skosztować pyszności przygotowanych przez nasze Panie.  
 {gallery}img_ogolne/kgw/spala{/gallery}
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Żabikowa Rządowego wyjechało również na kiermasz do Dobrzyniewa.
 
Przed Świętami Bożego Narodzenia KGW wraz z mieszkańcami wsi oraz organizacjami społecznymi lub oświatowymi organizują spotkania wigilijne. Na tych doniosłych uroczystościach dzieci często przedstawiają Jasełka. Następni wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Przy śpiewie kolęd, w uroczystej atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia spotyka się kilka pokoleń mieszkańców, oraz wszyscy wspierający tę lokalną inicjatywę. 
 {gallery}img_ogolne/kgw/wigilia{/gallery}
 
Pełne pysznego swojskiego jedzenia stoły, wesoła muzyka i świetne humory uczestników, tak właśnie wyglądają zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe, sylwestrowe i bale seniorów zorganizowane przez KGW z naszej gminy. Czego więcej trzeba chcieć do dobrej zabawy?
{gallery}img_ogolne/kgw/bale{/gallery} 
Nie zabrakło także uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
{gallery}img_ogolne/kgw/dzien_babci{/gallery}
 
W październiku Panie z koła Gospodyń Wiejskich z Ostrożnego spędziły z dziećmi wspaniały dzień na "Farmie iluzji" w Mościskach. Wycieczkowicze mieli okazję zobaczyć dziesiątki eksponatów, instalacji i rzeźb zaprzeczających ludzkim zmysłom: Latająca Chata Tajemnic, lewitujący kran, wiklinowy labirynt, przejażdżki na tratwie ,tunel zapomnienia, ścieżka zdrowia, grobowiec Faraona, meble olbrzyma czy magiczny domek. 
 {gallery}img_ogolne/kgw/farmailuzji{/gallery}
 
W styczniu i grudniu KGW z Pęchratki Polskiej i Żabikowa Rządowego zorganizowały wycieczki do Uniejowa. Uniejowskie wody termalne to źródło zdrowia i dobrego samopoczucia, to dobrodziejstwo dla ciała i energia witalna dla ducha. Ten imponujący kompleks zapewnił masę atrakcji. Dzięki temu, że woda ma temperaturę ok. 35 stopni można było korzystać z kąpieli przez cały rok, nie tylko w basenach wewnętrznych, ale i zewnętrznych, co szczególnie w czasie zimowej pogody było nie lada atrakcją.
 {gallery}img_ogolne/kgw/uniejow{/gallery}
Wizyta w Uniejowie to nie jedyna atrakcja jaka przygotowana była w grudniu dla uczestników wycieczki. W drodze powrotnej wycieczkowicze zajechali do stolicy, aby zobaczyć wyjątkową, niecodzienną atrakcję jaką jest wystawa plenerowa - Królewski Ogród Światła w Wilanowie. 
 {gallery}img_ogolne/kgw/uniejownoc{/gallery}
Panie z Gminy Szumowo poznały tajniki powstawania wyrobów z wikliny papierowej. Zajęcia prowadziła Pani Elżbieta Bagińska, która od lat zajmuje się wyplataniem z wikliny papierowej. Warsztaty zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to nauka skręcania papierowych rurek.
Później powstały piękne choinki i podstawki pod świeczki w kształcie gwiazd. Następnie Panie przyozdabiały wytworzone wcześniej dzieła i zabezpieczały je tak, by cieszyły oczy jak najdłużej. 
{gallery}img_ogolne/kgw/wiklina{/gallery}
„Sztukmistrzynie” z gminy Szumowo zakończyły również kurs carvingu i dekorowania stołu zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Koło Gospodyń Wiejskich w Żabikowie Rządowym w ramach projektu „Sztukmistrzynie – wiejska pracownia kobiet kreatywnych”. Szkolenie prowadzone było przez specjalistkę z  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Panią Joannę Czarkowską, która zapoznała Panie z podstawami  tej unikatowej, ale zyskującej coraz większą popularność sztuki kulinarnej. Pod jej bacznym okiem  uczestniczki warsztatów uczyły się wykonywać „krok po kroku” wspaniałe i efektowne dekoracje z podstawowych , dostępnych na co dzień w każdej kuchni, warzyw i owoców. Dzięki instruktażowi i precyzyjnym wskazówkom Pani Joanny Panie przekonały się, że wystarczy odrobina kreatywności, wyobraźni i chęci by z jabłka, ogórka czy cebuli powstała piękna dekoracja. Panie dowiedziały się również , jak przechowywać te wszystkie wspaniałości, żeby jak najdłużej cieszyły oczy biesiadników.
{gallery}img_ogolne/kgw/carving{/gallery}
Uczestniczki warsztatów poznały również tajniki dekoracyjnego składania serwetek oraz wspólnie przygotowały kompozycję kwiatową na stół biesiadny.
{gallery}img_ogolne/kgw/serwetki{/gallery}
Celem warsztatów było zainspirowanie kobiet z Gminy Szumowo do działania na rzecz własnego rozwoju poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności, pozwalających nie tylko atrakcyjnie spędzić czas, ale też dających szansę poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności.
Swoje talenty i zdolności Panie wykorzystują tworząc piękne stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe, wielkanocne, kompozycje na 1 listopada. Organizują wystawy i kiermasze, na którh prezentowały swoje dzieła. Wyroby rękodzielnicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i niemal wszystkie znajdują nabywców.
{gallery}img_ogolne/kgw/ozdobychoinkowe{/gallery}
KGW dbają również o rozwój fizyczny. Organizowane są zajęcia sportowe np. ćwiczenia gimnastyczne o charakterze zarówno profilaktycznym jak i terapeutycznym w zakresie bólu pleców i skrzywień kręgosłupa,  odpowiednie  dla osób w każdym wieku pn.”Zdrowy kręgosłup”. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem specjalisty fizjoterapii. 
 
Panie z KGW na swoje działania pozyskują środki z zewnątrz: dotacje z gminy, sponsorzy, środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach konkursów grantowych. 
Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie Panie z KGW z Żabikowie Rządowym napisały projekt na warsztaty carvingu i dekorowania stołu pod hasłem "Sztukmistrzynie – wiejska pracownia kobiet keatywnych".Projektu "Z apetytem na życie" realizowany był przez KGW PęchratkaPolska i obejmował takie jak: biesiada seniorów, prezentacja wsi na dożynkach wojewódzkich, wyrób wytworów rękodzielniczych i kulinarnych.  Dzień Pieczonego Ziemniaka, zabawa andrzejkowa oraz Wigilia wiejska. Projekty te dofinansowanych były ze środków  Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie ”.
          
 
 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich mają wiele pomysłów na dalszą działalność.Ich obecność na jakiejś imprezie wnosi energię i wzbogaca ją nie tylko o element „tradycji”.
 
Wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich dziękujemy za owocną pracę dla dobra naszej społeczności i życzymy wielu sukcesów.