Niedzielne popołudnie 5 czerwca 2016r. upłynęło mieszkańcom Gminy Szumowo pod znakiem wspaniałej zabawy z mnóstwem atrakcji.

Dostarczyły one wielu pozytywnych wrażeń i emocjonujących doznań. Jedną z nich był Przegląd Piosenek „ The Voice of Szumowo” .

W reprezentowanym przez solistów repertuarze znalazły się znane i lubiane przez wszystkich piosenki.

15 uczestników zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana oraz Panią Sekretarz Hannę Szabłowską.

Znaczna część atrakcji skierowana była do dzieci, było więc mnóstwo gier i zabaw ruchowych wymagających sprawności fizycznej, wyzwalających kreatywność i pomysłowość uczestników.

5 czerwca 2016 r. zostały wręczone nagrody Starosty Zambrowskiego "Bezpieczny Powiat Zambrowski".

Uroczystość wręczenia odbyła się podczas "Pikniku Rodzinnego" przy kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie.

Nagrody przyznawane są czterech kategoriach:

1) Strażacy ochotnicy zrzeszeni w Ochotniczych Strażach Pożarnych - "Strażak-Ochotnik Roku",
2) Strażacy Państwowej Straży Pożarnej - "Strażak Roku",
3) Policjanci - "Policjant Roku";
4) Mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego - "Bohater Roku";.

Tytuł "Bohatera Roku" przyznany został mieszkańcom Pęchratki Polskiej za niezwykła odwagę, ofiarność i współpracę podczas obrony mienia swojego i najbliższych.

Nagrodę odebrały sołtyski wsi Pęchratka Polska Pani Hanna Słaba i Pani Elżbieta Kurant.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pęchratce obchodzili Dzień Dziecka w Bibliotece Gminnej w Szumowie.

Dzieci przyjechały do biblioteki w środę rano. Po powitaniu zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z regulaminem wypożyczalni.Bibliotekarki przygotowały dla uczestników gry i zabawy z książką.

Dzieci rozwiązywały zagadki. Odgadywały też tytuły książek na podstawie ilustracji, wykonanych przez ilustratorów książek, którzy odwiedzili w przeszłości naszą bibliotekę.

Wszyscy uczestnicy z okazji Dnia Dziecka otrzymali życzenia i upominki w postaci książek i zakładek.

Na zakończenie było też coś słodkiego.