Uzależnienie od komputera, internetu i gier komputerowych to jedno z zagrożeń jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny XXI wieku.

Uproszczony,  zafałszowany obraz świata i rzeczywistości, bohaterowie bezlitośnie  pokonujący trudności i stających na drodze przeciwników stają się często dla młodych ludzi „wzorem” do naśladowania w drodze do budowania własnego autorytetu, szacunku czy pozycji w grupie rówieśniczej.

Aby wyeliminować lub maksymalnie zminimalizować wpływ mediów cyfrowych na życie  młodego człowieka Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie corocznie przygotowuje bogatą i różnorodną ofertę zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych stanowiących doskonałą alternatywę dla telewizora i komputera. W naszej tegorocznej ofercie znalazły się też profilaktyczno – edukacyjne spektakle teatralne.

W dniu 29.09.2016 r. w remizie OSP w Pęchratce Polskiej odbyła się impreza wiejska „Święto pieczonego ziemniaka” z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej.

Było to kolejne działanie w ramach projektu "Z apetytem na życie", dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” w Zambrowie.

W wielopokoleniowym spotkaniu integracyjnym uczestniczyli mieszkańcy wsi Pęchratka Polska i Rynołty.  
„ Święto pieczonego ziemniaka” pełne było niezwykłych kartoflanych wariacji.

23.09.2016 roku pod pomnikiem w Łętownicy odbyła się piękna lekcja historii.

Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, były dyrektor szkoły Pan Jan Ambroziak, oraz mieszkańcy Łętownicy gościli uczestników III Rajdu Rowerowego śladami 18 Dywizji Piechoty, która brała udział w bitwie pod Andrzejewem i Łętownica w 1939 roku.

Uczestnikami rajdu były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Ciekawą lekcję poprowadziła Pani Ewa Warszawin. Opowiedziała historię powstania, tragiczne koleje losu i 20-letnią historię 18 Dywizji Piechoty. Pokazywała zebranym fotografie i dokumenty z okresu walk.

Spotkanie zakończyło się ogniskiem na terenach dawnej szkoły w Łętownicy.

Uczestnicy spotkania podjęli inicjatywę zorganizowania w przyszłym roku Rajdu Gwieździstego z udziałem szkół z terenu gminy Szumowo i Zambrowa. Taka postawa dzieci, rodziców i wychowawców jest świadectwem patriotyzmu i pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę.