Oświata Gminy Szumowo

Zespół Szkół w Szumowie

DYREKTOR - Bożena Katarzyna Kosobudzka, Tel. 86 4768018, 86 4769086, www.szkolaszumowo.pl

zdjęcie szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Srebrnej

DYREKTOR - Grażyna Kaczorowska, Tel. 86 4768544, www.spsrebrna.szkolna.net

Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej

p. o. DYREKTOR - Teresa Jarząbek, Tel. 86 4768492, www.szkolapechratka.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

DYREKTOR - Ewa Piwońska, Tel. 86 4768698, www.paprocduza.sosedukator.pl