Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Szumowo z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Treść Zarządzenia dostępna jest poniżej.

 Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Szumowo