Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Szumowo z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.

 Cała treść zarządzenia - 2MB