INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZUMOWIE,

ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, 

ogłoszonego dnia 23 lutego 2016 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana kandydatka

  • Pani Iwona Radwańska zam. Radwany – Zaorze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej uznaje się, że wymagania określone w ogłoszeniu o naborze spełniła Pani Iwona Radwańska. Posiada wykształcenie wyższe – magisterskie na kierunku: administracja. Posiada ponad 10-letni staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektor w referacie świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa polskiego. Wykazała znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office oraz programu do obsługi świadczeń rodzinnych. Ukończyła kursy w zakresie: zarządzania publicznego. Spełnia wymogi określone ustawą o pracownikach samorządowych.

Planowany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2016 r.

Szumowo, 17 marca 2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie ogłoszonego dnia 23 lutego 2016 r.

Informuje się, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Daniszewska Karolina zam. Szumowo
2. Gumowska Magda zam. Gumowo
3. Mostowska Anna zam. Szumowo
4. Radwańska Iwona zam. Radwany - Zaorze
5. Słaby Krzysztof zam. Zambrów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 16 marca 2016 r.

Przewodniczący Komisji
Hanna Szablowska

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowiska:

  • dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie,
  • do spraw księgowości
  • do spraw promocji i obsługi organów gminy.

Szczegóły na stronie BIP http://ug-szumowo.pbip.pl w zakładce nabór na wolne stanowisko.