Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie (ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo) ogłasza konkurs na stanowisko: do spraw świadczeń wychowawczych.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu pomocy społecznej);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. wymagany minimum 2 letni staż pracy w pomocy społecznej;
7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Szumowo o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezdomne. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy.

Informujemy, że Wójt Gminy Szumowo ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

  • referenta do spraw zagospodarowania przestrzennego i inwestycji;
  • referenta do spraw promocji gminy i obsługi organów gminy;
  • referenta do spraw księgowości.

Szczegóły na stronie BIP http://ug-szumowo.pbip.pl w zakładce nabór na wolne stanowisko.