Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. AB-I.7840.6.43.2019.OW o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjknego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

obw.woj.podls.skroplony-gaz.pdf 

Ja Jarosław Cukierman oświadczam, że moja wypowiedź z której wynika, że kandydat na Wójta Gminy Szumowo, pełniący obowiązki Starosty Zambrowskiego Pan Robert Maciej Rosiak spowodował zaniechanie wybudowania drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Srebrna - Ostrożne było wypowiedzią nieprawdziwą.

Jarosław Cukierman

Wójt Gminy Szumowo zaprasza mieszkańców Szumowa i Srebrnej na spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy oczyszczalni ścieków, remontu sieci wodociągowej w Szumowie oraz budowy kanalizacji w Szumowie i Srebrnej.

Spotkanie z mieszkańcami Szumowa odbędzie się 14 stycznia 2018 roku (NIEDZIELA) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.

Spotkanie z mieszkańcami Srebrnej odbędzie się 17 stycznia 2018 roku (ŚRODA) o godz. 19:30 w Remizie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Srebrnej

Serdecznie zapraszamy