Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego maskotki, figury, statuetki etc. kojarzącej się z regionem i promującej Gminę Szumowo.

Maskotka powinna oddawać charakter, tożsamość i walory Gminy, odwoływać się do jej kultury, tradycji i klimatu regionu.

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę nie technikę i poziom wykonania, lecz pomysł.

Jeżeli więc masz pomysł - stworzysz projekt, opisz go i złóż (razem z formularzem zgłoszeniowym) osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzedu Gminy Szumowo!

Być może jedna z atrakcyjnych nagród trafi właśnie do Ciebie !!!!

Prace można składać do 30 czerwca 2016 r.

Organizatorem konkursu jest: Wójt Gminy Szumowo.

 

  Regulamin