Gminny Ośrodek  Kultury w Szumowie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia w roku szkolnym 2016 – 2017.

Tegoroczna oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowana przez GOK na rok szkolny 2016 – 2017 to szereg atrakcyjnych, różnorodnych tematycznie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym i ogólnorozwojowym, umożliwiających realizację pasji i zainteresowań, rozwijanie umiejętności i zdolności, ale też dających szansę na odkrycie w sobie ukrytych talentów.

Zapraszamy na zajęcia, które będą odbywały się wg podanego niżej harmonogramu

PONIEDZIAŁEK
13.10 - Zajęcia Sportowo – Ruchowe/ Plastyczne w Szkole Podstawowej w Pęchratce  Polskiej .
13.30 - 14.30 - Klub Odkrywców Historii w Szkole Podstawowej w  Paproci Dużej .
17.30 – 21.00 - Indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze i pianinie.

 

WTOREK
15.30 - 17.00 - Kreatywne popołudnia z GOK ( zajęcia ruchowe, taneczne, rytmiczne, zabawy, gry) - dla dzieci w wieku 6 – 9 lat                       
18.00 - 19.00 – Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych „ Zdrowy kręgosłup”

ŚRODA
17.30 - Indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze i pianinie
18.00 –  Młodzieżowy Teatr „ PRO ARTE” ( zajęcia teatralne dla młodzieży  gimnazjalnej i ze szkół średnich) – pierwsze spotkanie  już 28 września.
                   
CZWARTEK
16.00 - 17.30 – „Akademia małego plastyka”
18.00 - Próby zespołu „Pauper Band”

PIĄTEK
14.00 - „ Popołudnie z GOK” ( bilard, tenis stołowy, X-box, gry planszowe)

SOBOTA
10.00 - 13.00 – Zajęcia taneczne mażoretek ( zespół „Arabeska” i  juniorki).
13.00 - 14.30 - Studio Wokalne

NIEDZIELA
15.00 – 19.00 – Nauka gry na instrumentach dętych.
19.00 – 21.00 – próba Orkiestry Dętej.

Starujemy w październiku. Zapraszamy!
Szczegółowe informacje w GOK Szumowo, tel. 86 476 92 94.