Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Szumowo z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.

 Cała treść zarządzenia - 2MB

Wojewoda Podlaski rozporządzeniem z dnia  5.08.2016 r. rozszerzył obszar zagrożony wirusem afrykańskiego pomoru świń na miejscowości Ostrożne i Srebrny Borek.
Treść rozporządzenia w załączeniu poniżej.