Jeżeli masz piękny ogródek, pięknie zagospodarowany teren wokół własnego domu - nie czekaj zgłoś się do konkursu na  „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Szumowo”

Wystarczy, że złożysz formularz zgłoszeniowy osobiście, prześlesz poczta tradycyjną lub kurierską do Urzędu Gminy Szumowo w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora wybierze te najciekowasze i najładniejsze, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: dobór roślin, trawniki i ich utrzymanie, estetyka i stan techniczny ogrodzenia, ciekawe rozwiązanie zagospodarowania, racjonalne urządzenie części wypoczynkowej, ogólne wrażenie estetyczne.

Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Szumowo z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Treść Zarządzenia dostępna jest poniżej.

 Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Szumowo

Urząd Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na dostarczenie urn wyborczych wraz z pokrowcami.

Całość zapytania ofertowego dostąpna jest poniżej.

 Zapytanie ofertowe