Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, woj. podlaskie
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia:

"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo”.

Treść zapytania ofertowego dostępna jest w poniższym odnośniku:

Zapytanie ofertowe 

W związku wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2016 r. dotyczące wykonania "Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo".
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman

Urząd Gminy Szumowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro na wykonanie kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"

Poniżej zamieszczamy pełną treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w formacie PDF .

 Zapytanie ofertowe - treść 
 Formularz ofertowy - treść