Najważniejsze adresy z naszej gminy

  • Biblioteka Gminna w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 37, tel. 86 4769178
  • Gminne Przedszkole w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja 11, tel. 86 4769292
  • Gminny Ośrodek Kultury, 18-305 Szumowo, ul. 30-lecia 2, tel. 86 4769294
  • Szkoła Podsstawowa w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. Szkolna, tel. 86 4768018
  • Szkoła Podstawowa w Szumowie, 18-305 Szumowo, ul. Szkolna, tel. 86 4769086
  • Szkoła Podstawowa w Srebrnej, 18-305 Szumowo, tel. 86 4768544
  • Szkoła Podstawowa w Pęchratce, 18-305 Szumowo, tel. 86 4768492
  • Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, 18-305 Szumowo, tel. 86 4768698
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o, 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja, tel. 86 4769179