Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

 

Sekretarz Gminy Szumowo Pan Robert Maciej Rosiak w dniu 29 grudnia 2014 roku został wybrany na Starostę Zambrowskiego. W Urzędzie Gminy Szumowo przepracował znaczą część życia – 16 lat. Przez ten okres wśród współpracowników (koleżanek i kolegów) wytworzyły się szczególne więzi, dlatego rozstanie jest pełne refleksji i wzruszenia.

Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy Szumowo dziękuje Panu Robertowi za wieloletnią i owocną współpracę, życzliwą postawę, miłą atmosferę, przyjazne usposobienie, a także pogodny uśmiech na co dzień. Jego doświadczenie i ogromna wiedza merytoryczna dobrze służyły wszystkim mieszkańcom gminy. Jego postawa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków sprzyjały tej służbie. Dlatego też wszyscy darzymy Go szacunkiem i uznaniem.

Pan Robert Rosiak rozpoczyna kolejny etap swojej kariery zawodowej. W związku z tym życzymy Mu dalszych sukcesów w pełnieniu zaszczytnej funkcji oraz pomyślności w życiu osobistym, aby praca na nowym stanowisku była źródłem satysfakcji i zadowolenia z poczucia dobrze pełnionej służby na rzecz Powiatu Zambrowskiego.