Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej informuje, że dnia 29.04.2015 r. Uchwałą Nr 3/2015 powołała Komisje Okręgowe.
W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby chętne  do kandydowania do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej do zgłaszania się do Komisji Okręgowych z listami poparcia (min. 50 podpisów), formularzem zgłoszenia kandydata oraz oświadczeniem o wyrażaniu zgody na kandydowanie (dokumenty dostępne na stronie www.pirol.pl w zakładce wybory 2015).
Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych upływa z dniem 11.05.2015 r. o godzinie 15.00
 
Termin wyborów 31.05.2015 r. w godzinach 8.00 - 18.00
 
Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej
Anna Baszeń