Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

 Dzień 24 listopada 2015 r. zapisał się czarnymi literami w historii Gminy Hajnówka. W ciągu jednej nocy miały miejsce dwa pożary, które pociągnęły za sobą poważne straty gospodarcze, a co najgorsze - także ofiary śmiertelne.

Ogień w Chytrej zabrał więcej niż ściany i dobytek. Kochającym opiekunom zabrał dwa dopiero zaczynające się młode życia oraz zdrowie, które stracili wchodząc w ogień podejmując bezskuteczną próbę ocalenia podopiecznych. Jakkolwiek Rodzina z Chytrej bezpowrotnie straciła co najcenniejsze, to stanęła również w obliczu konieczności odbudowy domu i długotrwałego leczenia. Przed Nimi najtrudniejszy okres - zarówno ze względu na nadchodzące mrozy jak i Święta Bożego Narodzenia, które po raz pierwszy od wielu lat będą spędzać bez dzieci.

Pożar, który w godzinach porannych ogarnął fermę strusi w Nowoberezowie spowodował olbrzymie straty zarówno w obrębie budynków, urządzeń gospodarskich jak i inwentarzu żywym. Spłonęła całość tegorocznych zbiorów, w tym pasza dla ptaków hodowlanych przeznaczona na okres zimowy.
Wszystkich, którzy są w stanie pomóc pogorzelcom prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na specjalnie utworzone rachunki bankowe:
62 1020 1332 0000 1402 0981 0724 z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym - pożar w Chytrej"
52 1020 1332 0000 1802 0981 0708 z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym- pożar fermy strusi"
W imieniu poszkodowanego gospodarstwa prosimy o paszę dla strusi. Wszystkich, którzy mogą przekazać wsparcie rzeczowe w zakresie aprowizacji ziarna proszeni są o kontakt pod nr. telefonu 85 682 27 56, 664 132 295.
Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania i lekarstwa.
Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym. Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzemy ich w potrzebie.
Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

 Wójt Gminy Hajnówka