Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w roku 2016, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku będą przyjmowane w terminach:

  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Producent rolny musi być posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo, pokój nr 10.