Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

GOK Szumowo zaprasza mieszkańców gminy do udziału w realizacji projektu „Sztukmistrzynie–wiejska pracowania kobiet kreatywnych”.

„Sztukmistrzynie–wiejska pracownia kobiet kreatywnych” to tytuł projektu, który od września 2016 r. będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Koło Gospodyń Wiejskich w Żabikowie Rządowym.

Głównym celem projektu jest zainspirowanie kobiet z Gminy Szumowo do działania na rzecz własnego rozwoju poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności, pozwalających nie tylko atrakcyjnie spędzić czas, ale też dających szansę poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności, pokazania swoich talentów i zdolności.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szumowo do udziału w działaniach projektowych dofinansowanych ze środków  Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” w Zambrowie.

 

1. „Zdrowy kręgosłup”  to  ćwiczenia gimnastyczne  o charakterze  zarówno profilaktycznym  jak i terapeutycznym w zakresie bólu pleców i skrzywień kręgosłupa,  odpowiednie  dla osób w każdym wieku.

Zajęcia pod kierunkiem specjalisty fizjoterapii będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie w każdy wtorek o godz. 18.00, od  13 września 2016 r. Zajęcia są bezpłatne. 

2. Wycieczka do Uniejowa do największego w Polsce Kompleksu Termalno-Basenowego, oferującego gorące kąpiele w solankach termalnych, wspierających leczenie takich dolegliwości jak: reumatoidalne zwyrodnienie stawów, stany po zabiegach operacyjnych narządu ruchu, nerwobóle, nerwice, schorzenia laryngologiczne (nosa, gardła, krtani), dyskopatia.
Wstępny termin wycieczki – 3 grudnia 2016 r. (sobota).
Odpłatność 40 zł. (trzygodzinny pobyt w strefie basenowej + ubezpieczenie).

3.Warsztaty carvingu i dekorowania stołu – zajęcia będą przeprowadzone dla trzech grup o maksymalnej liczebności 15 osób .
Spotkanie I grupy  odbędzie się  24 września 2016 r.(sobota), w godz. 10.00 – 14.00 .                                                                                     
II grupy –w  październiku, III grupy – w listopadzie (dokładne terminy do ustalenia).
Zajęcia są bezpłatne.


Zapisy i szczegółowe informacje  u p. Mirosławy Gwardiak – koordynatora projektu z ramienia GOK
Szumowo, tel. (86) 476 92 94 lub 609 238 471.